อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้
จำนวนสาระน่ารู้ทั้งหมด 5 รายการ

“สื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย (แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน... (ดู : 36,133)

เล่ม ๑ คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เพื่อแก้ปัญหาภ...

นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) (ดู : 35,257)

  ข้อมูลเพิ่มเติม  นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

นโยบาย 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ดู : 29,356)

นโยบาย 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดู : 27,027)

นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (ดู : 49,903)

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางการดําเนินงาน “โรงเ...