อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0 7731 5060 แฟกซ์ 0 7731 5421 Email : corruption@surat2.go.th
 • แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • หัวข้อร้องเรียน *
 • รายละเอียด *
 • ชื่อ - นามสกุล *
 • เบอร์โทร *
 • อีเมล์
 • แนบไฟล์ :
  รองรับไฟล์สกุล *.png ,*.jpg ,*.gif
 • รหัสยืนยัน *
 •  
 •  
  * กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก