อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผู้บริหารการศึกษา
ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายภูริพัฒน์ บุญมา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5060
phuriphat.b@surat2.go.th
นายอดุลย์ ลมงาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5060
adul.lom@surat2.go.th
นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5060
patcharin.sa@surat2.go.th