อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผู้บริหารการศึกษา
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5060 ต่อ 201
lersak.rat@surat2.go.th
นายภูริพัฒน์ บุญมา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5060
phuriphat.b@surat2.go.th
นางพัชรินทร์ สามะณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5060
patcharin.sa@surat2.go.th
นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0 7731 5421
sakulrat.ko@surat2.go.th