อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มกฎหมายและคดี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 15 รายการ
O41 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
หลักการนับอายุบุคคล
วิธีปฏิบัติราชการที่ดี
แบบสรุปสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริต
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ไปที่หน้า