อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ
วิทยฐานะ วPA
แนวทางการลาจากโควิด
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2563
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ (เปลี่ยนบัตร อื่นๆ)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
ไปที่หน้า