อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
โรงเรียนบ้านแสนสุขดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปี
10 เมษายน 2567

วันที่ 10 เมษายน  2567 นำโดยนางมัณทนา จำนงค์จิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านแสนสุข ได้ดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านแสนสุข  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  นางสาวพัฒนา อาชาชาญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและนางนฤมล คุ้มตัว นักวิชาการตรวจสอบภายใน ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านแสนสุขขอขอบคุณ นางสาวพัฒนา อาชาชาญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและนางนฤมล คุ้มตัว นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ได้เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านแสนสุข