อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2566 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
7 มีนาคม 2567

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2566 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย