อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
โรงเรียนบ้านอรุโณทัยขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ในโอกาสมอบรองเท้าและกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอรุโณทัย และขอขอบคุณผู้ใหญ่สุนทร ทองผึ้ง ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน ขอขอบคุณค่ะ
7 มีนาคม 2567

โรงเรียนบ้านอรุโณทัยขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ในโอกาสมอบรองเท้าและกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอรุโณทัย และขอขอบคุณผู้ใหญ่สุนทร ทองผึ้ง ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน ขอขอบคุณค่ะ