อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม เข้ารับการประเมินการจัดเก็บข้อมูล ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รักษาการในตำแหน่งรอบครึ่งปีแรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์านี เขต 2
5 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รักษาการในตำแหน่งรอบครึ่งปีแรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์านี เขต 2 โดยมีนายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์านี เขต 2 พร้อมด้วยนายวินัย บุญช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม และนางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุล ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ตรวจเยี่ยมบริบทต่างๆของโรงเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้กำลังนักเรียน และคณะครูภายในโรงเรียน