อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านอรุโณทัยจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2567
28 กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านอรุโณทัยจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2567