อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ นางจุรีย์พร นิลสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ นางจุรีย์พร นิลสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี