อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
13 มิถุนายน 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านแสนสุข ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน การพัฒนาผู้นำนักเรียนและส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนสุข ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมี นางมัณทนา จำนงค์จิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข มอบหมายให้นางสาววาทินี ชาติอุปการ เป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้ง