อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี
14 พฤษภาคม 2567

วันที่  13 พฤษภาคม  2567 นางมัณทนา จำนงค์จิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน) พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านแสนสุข โดยมีคณะกรรมการดังนี้

นางสงวนรัตน์  คงนุ่ม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

นายมานิตย์ ลาวัณย์วัฒนกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรพิมล  วงเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว