อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว/กิจกรรม หน่วยงาน โรงเรียน ในสังกัด
การเรียนเตรียมความพร้อมระดับชั้นอนุบาล และเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
7 พฤษภาคม 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นำโดย นางมัณทณา จำนงค์จิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข มอบหมายให้ คณะครูโรงเรียนบ้านแสนสุข จัดการสอนเตรียมความพร้อมระดับชั้นอนุบาล และเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนสุข ปีการศึกษา 2567