อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อ.ก.ค.ศ.
สรุปมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
18 พฤษภาคม 2566

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ เรื่อง