อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางงานซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
12 มิถุนายน 2567

วันพุธที่ 12  มิถุนายน 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางงานซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ครั้งที่ 1 /2567 ณ ห้องประชุมพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง งานซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านทำเนียบ บ้านคลองไม้แดง วัดพุมเรียง บ้านท่าแซะ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว บ้านเขานาใน วัดสันติคีรีรมย์ วัดเขาศรีวิชัย และโรงเรียนตาขุน  งบประมาณ จำนวน 5,208,200 บาท