อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 11  มิถุนายน 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา พร้อมด้วยนางสงวนรัตน์ คงนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามประเด็นการปะเมิน โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี จำนวน 52 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนพนมคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2