อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ตามประเด็นการประเมิน ผ่านการประชุมทางไกลระบบ (ZOOM Meeting)
10 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 10  มิถุนายน 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มอบหมายให้นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวญัญลักษณ์ มณีฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ดำเนินการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ตามประเด็นการประเมิน ผ่านการประชุมทางไกลระบบ (ZOOM  Meeting) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2