อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
23 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567