อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)ไปใช้ในสถานศึกษา
9 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดกการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช้ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี