อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน
9 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสงวนรัตน์  คงนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางประนอม โอมาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเฝ้าระวังและช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน พัฒนาแนวทางดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จำนวน ๔0 คน และได้รับสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี