อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อ.ก.ค.ศ.
สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 22 เมษายน 2567
22 เมษายน 2567

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการบริหารงานบุคคล จำนวน 16 เรื่อง