อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำฯ
1 เมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ (Active learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ โดยมีนางสาวธันยวีร์ ศรีสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learming ที่บูรณาการหลักธรรมสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานโครงการหรือกิจกรรมเด่น (Best Practice) จัดการประชุมจัดเป็น ๒ รูปแบบ รูปแบบออนไซต์ ประกอบด้วยคณะทำงานและคณะวิทยากร จำนวน 1๗ คน และครูจากโรงเรียนที่ส่งเอกสารรายงานเพื่อรับการพัฒนาสถานศึกษา เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ จำนวน ๓๓ คน รูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วยผู้บริหารหรือตัวแทน จำนวน ๑๓๗ คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๘๗ คน