อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567
29 มีนาคม 2567

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567  โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานไปรายงานตัวเพื่อดำเนินการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 4 เมษายน 2567 อนึ่งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมคอมพิวเตอร์พกพา พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาด้วย