อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อ.ก.ค.ศ.
สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
23 พฤศจิกายน 2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติและเห็นชอบการบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๔ เรื่อง