อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด 33 รายการ

การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทาง... (ดู : 530)

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 นางสุ...

การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิ... (ดู : 629)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณะกรรมก...

การประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้า... (ดู : 1,253)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายภูริพ...

จัดเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโยีดิจ... (ดู : 1,782)

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 กลุ่ม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ดู : 1,265)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 กลุ่มส่ง...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใชเทค... (ดู : 1,385)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 กลุ...

บรรยายการดำเนินงานของกลุ่มให้ก... (ดู : 1,485)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสุทิส...

ไปที่หน้า