อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จำนวนกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทั้งหมด 28 รายการ

ติดตามและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเป... (ดู : 12)

เมื่อวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2567 ดร....

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสม... (ดู : 17)

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.สุช...

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื... (ดู : 11)

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา ...

การประชุมเชิงปฎิบัติการการประเ... (ดู : 12)

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09...

ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ที่เดินท... (ดู : 17)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นายภูริ...

รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและ... (ดู : 16)

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา ...

ร่วมเดินทางส่งนางพัชรินทร์ สาม... (ดู : 17)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ดร.สุชาด...

การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพ... (ดู : 17)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ดร.สุชาด...

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างคว... (ดู : 13)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ดร.สุชาด...

ประชุมการสะท้อนผลการดำเนินงานข... (ดู : 240)

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา...

ไปที่หน้า