อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
ชื่อ-สกุล
ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อีเมล์
suchada.lim@surat2.go.th
เบอร์โทรศัพท์
0 7731 5060 ต่อ 201
งานรับผิดชอบ
-