อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นายจักริน อักษรสม
ชื่อ-สกุล
นายจักริน อักษรสม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
อีเมล์
law@surat2.go.th
เบอร์โทรศัพท์
0 7731 5060 ต่อ 301
งานรับผิดชอบ