อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม
ชื่อ-สกุล
นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อีเมล์
patcharin.sa@surat2.go.th
เบอร์โทรศัพท์
0 7731 5060
งานรับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคู่มือการปฏิบัติงาน