อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดประชุมทางไกลด้วยระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงและติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูลในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 179 โรงเรียน ซึ่งผลจากการดำเนินการในการประชุมดังกล่าว ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สามารถทำการยืนยันข้อมูลได้ครบ 100% 

 

ภาพ/รายงาน 

นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อื่นๆ