อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

วันที่ 18  มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายอดุลย์  ลมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุนพิน (Conference Room) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  

อื่นๆ