อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ ห้องประชุมพุนพิน Conference Room) ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ