อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 8 อำเภอ

อื่นๆ