อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจราณาแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 เพื่อพิจารณารับรองแผนชั้นเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียน  

อื่นๆ