อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2568 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่  15  ธันวาคม 2566 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2568 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมพุนพิน   ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอดุลย์ ลมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน และประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด จำนวน 19 เครือข่าย

อื่นๆ