อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณางบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่  12 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณางบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เพื่อพิจารณางบประมาณในแผนปฏิบัติการฯ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เป็นเจ้าของโครงการฯเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

อื่นๆ