อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมการสะท้อนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบกลไกในการบริหารการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมการสะท้อนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบกลไกในการบริหารการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม 

อื่นๆ