อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านบนไร่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 พฤศิจกายน  2566 เวลา 09.00 น. นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้          นายภูริพัฒน์   บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านบนไร่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาความพร้อมในการขยายชั้นเรียน ณ ห้องประชุมท่าฉาง ชั้น 2 อาคารขุนพนมคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ