อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
รับมอบหนังสือนิทานชาดกสำหรับนักเรียน

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดร.สุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มอบหมายให้นางพัชรินทร์  สามะณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ร่วมพิธีมอบหนังสือนิทานชาดกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นโดยมีนายเกซ  ซิงค์  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าใจทางวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมศีลธรรม  และความประพฤติให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักกับชีวประวัติ คติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป  ณ ห้องประชุมรินทอง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งในการนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ มีผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านนาใหญ่เป็นตัวแทนในการรับมอบดังกล่าว

อื่นๆ