อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-14.30 น. นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ บุญมา นายอดุลย์ ลมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2566 (ระบบ eMENSCR) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2                 โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

อื่นๆ