อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพุนพิน (Conference Room) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายภูริพัฒน์  บุญมา, นางพัชรินทร์ สามะณี, นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ