อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดตรีธาราราม และโรงเรียนวัดหัวเตย

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดตรีธาราราม และโรงเรียนวัดหัวเตย เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนวัดตรีธาราราม และโรงเรียนวัดหัวเตย

อื่นๆ