อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Commnicative Competence) โดยใช้มาตรฐาน CEFR

วันศุกร์ ที่ 4  สิงหาคม  2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Commnicative Competence) โดยใช้มาตรฐาน CEFR  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ