อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน (น้ำและอากาศ) และกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะการเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน (น้ำและอากาศ) และกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะการเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางสาวบุบผา พรมหลง ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทีมครูที่เป็นวิทยากร จำนวน 15 คน และพี่เลี้ยงวิชาการในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 48 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 คน

อื่นๆ