อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

วันที่ 25 กรกฎาคม  2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาและการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

อื่นๆ