อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ให้นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เป็นประธานเปิดการประชุมการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา" ปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมท่าฉางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   

อื่นๆ