อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมการติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงานตามนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  เป็นประธานในการประชุมการติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงานตามนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)  ณ ห้องประชุมพุนพิน (Conferen room ) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายใตรมาส)  รอบ 6 เดือน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2565 ถึง วันที่  31 มีนาคม 2566  เพื่อให้ที่ประชุมตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงานตามนโยบายและแผน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)  และเพื่อหารือแนวทางการบริหารงบประมาณในไตรมาส 3-4  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะบอร์ดบริหารสำนักงานฯ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

อื่นๆ