อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่  12 พฤษภาคม  2566  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผ่านระบบ ZOOM Meeting  ณ  ห้องประชุมพุนพิน Conference Room   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  พร้อมด้วย  นายภูริพัฒน์ บุญมา , นางพัชรินทร์  สามะณี  และนางสาวสกุลรัตน์  โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เข้าร่วมการประชุมและพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางศิริพร  พลวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลด้านการเงินของสถานศึกษา ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มนโยบายและแผน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สถานศึกษา

อื่นๆ