อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล (Video Conference)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference)  ซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยประเด็นสำคัญในการประชุมได้ชี้แจงถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการประชุมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งระบบ Scopia ระบบ Zoom ซึ่งผลจากการประชุมจะช่วยเพิ่มทักษะ และความเข้าใจในระบบการประชุมทางไกลของ สพฐ มากยิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว 

นายวิเชียร ช่วยหนู  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อื่นๆ